Новости 03.08.2012 Печать
Автор: Administrator   
03.08.2012 12:21

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПАТ «Первухінський цукровий завод»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00373250

1.4. Місцезнаходження емітента: 62131 Харків.обл., Богодухівський р-н, смт. Гути вул. Леніна, 29

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 05758 3 21 37

1.6. Електронна поштова адреса емітента: pervuchinka@meta.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.psz.net.ua

1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Посадова особа, Публічне акціонерне товариство "Харківська бісквітна фабрика", в особі Голови Правління Коваленко А.А., що займала посаду Голови Наглядової Ради і перебувала на цій посаді з 24.04.2012 р., звільнена. Рішення про звільнення, на підставі заяви вищезазначеної особи, прийнято на засіданні Наглядової Ради ПАТ "Первухінський цукровий завод" (протокол б/н від 02.08.2012 р.). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,9108%. Склад Наглядової Ради, обраний на загальних зборах емітента, що відбілися 24.04.2012 р., не змінився.

Посадова особа, Філянова Ольга Вікторівна, призначена на посаду Голови Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки. Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової Ради ПАТ "Первухінський цукровий завод" (протокол б/н від 02.08.2012 р.). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1775%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу податкової інспекції, бухгалтер, начальник планового відділу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Склад Наглядової Ради, обраний на загальних зборах емітента, що відбілися 24.04.2012 р., не змінився.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Правління Куценко Володимир Вікторович