Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 2014 Печать
Автор: Administrator   
17.03.2014 09:13

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250

3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути Леніна, 29

4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3 21 37 (05758) 3 21 37

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

ПАТ «Первухінський цукровий завод (надалi - Товариство) повідомляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 13.03.2014 р. (вих.№ 48712зв від 14.03.2014 р.), отриманого Товариством 17.03.2014 р. від ПАТ «Національний депозитарій України»: пакет акцій приватного акціонерного товариства «СЛОБОДА», код за ЄДРПОУ 22677163, місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8; що становив 2994623 штук акцій (17,1930% статутного капiталу Товариства) збільшився і становить 3087793 штук акцій, (17,7279% статутного капiталу Товариства). Дата зміни невідома.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

 

Голова Правління

Куценко Володимир Вікторович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)

Обновлено 17.03.2014 09:15