Протокол л.к. общий 2013 Печать
Автор: Administrator   
30.04.2013 08:32

 

Додаток № 2

до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» від 23.04.2013 р.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах

Публічного акціонерного товариства “Первухінський цукровий завод”

Дата складання протоколу: 23 квітня 2013 р.

Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії: Стасенко Людмила Олександрівна;

Членів комісії:

Герасименко Олена Володимирівна;

Демяненко Лариса Миколаївна;

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори ПАТ «Первухінський цукровий завод», що відбулися 23 квітня 2013 р. за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, сел. Гути, вул. Леніна, 29.

Час відкриття зборів 14 год. 00 хв.

Час закриття зборів 15 год. 00хв.

Час початку реєстрації 12 год. 45 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах 11 617 703, що становить 66,7 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства прийнятих до визначення кворуму.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Формулювання рішення:

Створити лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії : Стасенко Людмила Олександрівна

Члени комісії: Герасименко Олена Володимирівна, Герасименко Наталія Василівна.

Обрати Головою зборів: Музалевську Наталію Юріївну, секретарем зборів: Гарбуз Світлану Вікторівну.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

2. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрями діяльності на 2013 рік.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт і баланс Товариства.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

4. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту Наглядової Ради за 2012 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

5. Затвердження фінансових результатів за звітний рік та порядок покриття збитків (розподіл прибутку) отриманих в 2012 році.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження фінансових результатів за звітний рік та порядок покриття збитків (розподіл прибутку) отриманих в 2012 році.

Формулювання рішення:

Затвердити фінансові результати за звітний період та покрити збитки, отримані в 2012 році за рахунок очікуваного прибутку

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод(вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів.

Питання, поставлене на голосування:

Схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави.

Формулювання рішення:

Схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави. Уповноважити Голову правління ПАТ "Первухінський цукровий завод" Куценка Володимира Вікторовича на підписання значних правочинів, які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Письмових скарг та заяв не отримано.

Підписи членів комісії:

Голова лічильної комісії ______________ Стасенко Л.О.

Члени комісії:

______________ Герасименко О.В.

______________ Демяненко Л.М.

 

Обновлено 30.04.2013 08:51