Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Печать
Автор: Administrator   
24.04.2018 12:47

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Первухінський цукровий завод"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250

3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути вул. Миру, 29

4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3-22-41

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення

24.04.2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ«Первухінський цукровий завод» (протокол №15 від 24.04.2018р.) (далі - Товариство), було прийнято рішення про попереднє схвалення угод (значних правочинів), які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 29 884,25 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 80 000,00 тис. грн.Гранична сукупність вартості правочинів - 80 000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 119 537,00 тис. грн.;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 66,92489%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 15 886 605 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 13948413 шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 13948413 шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління С.В. В'юнник

24.04.2018